The most beautiful view in town.

Rijeka

RESTAURANT & BAR


DNEVNA PONUDA
PLODOVI MORA
JEDINSTVENI AMBIJENT
PARKING


svaki dan od 11 do 15 h

dnevna ponudaMolo Longo – Rijeka

+385 51 301 917


svaki dan: 10 – 23 h
nedjeljom zatvoreno

Riječki lukobran
Rijeka, CroatiaRiječki lukobran
Rijeka, Croatia

+385 51 301 917
info@mololongo.hr


svaki dan: 10 – 23 h
nedjeljom zatvoreno


mololongo.hr


web design i video
AimeStudio.com
zračne snimke
SnimanjeIzZraka.info