Naša lokacija

na morskom rubu, a opet u centru grada

restaurant & bar

MOLO LONGO


Riječki lukobran, Rijeka

+385 51 301 917

restaurant.mololongo@gmail.com

mololongo.hr

svaki dan: 11 – 22 h
nedjeljom zatvoreno

Riječki lukobran
Rijeka, Croatia

+385 51 301 917
restaurant.mololongo@gmail.com


svaki dan: 11 – 22 h
nedjeljom zatvoreno


mololongo.hr


web design i video
AimeStudio.com
zračne snimke
SnimanjeIzZraka.info